23 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênKế hoạch giảng dạy tại các TT học kỳ 1 2013-2013 khóa...

Kế hoạch giảng dạy tại các TT học kỳ 1 2013-2013 khóa 34×3

Kế hoạch học tập và thi kết thúc học phần tại các trung tâm:
– Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
– Trường Đại học Giao thông vận tải Huế
– Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định
– Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

Kế hoạch giảng dạy tại các TT học kỳ 1 2013-2013 khóa 34×3

latest articles

explore more