27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênLịch thi cuối kỳ 1 năm học 2013-2014 khóa 09 và 12LT

Lịch thi cuối kỳ 1 năm học 2013-2014 khóa 09 và 12LT

Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2013-2014 khóa 09 hệ tín chỉ và khóa 12 hệ liên thông.
Lưu ý:
– Các học phần tô màu phòng Đào Tạo xếp lịch bảo vệ cả ngày.
– Các học phần chưa phân phòng( Phòng Đào Tạo sẽ bố trí phòng sau).

Lịch thi cuối kỳ 1 năm học 2013-2014 khóa 09 và 12LT

latest articles

explore more