27 C
Turan
HomeSinh viên khóa mớiKế hoạch phát học bổng khuyến học cho sinh viên nghèo vượt...

Kế hoạch phát học bổng khuyến học cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, thiên tai ở các tỉnh miền Trung.

KẾ HOẠCH PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC CHO SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ, SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID, THIÊN TAI Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG.

 1. Mục đích: Khuyến khích và động viên cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, thiên tai ở các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn hoàn thành việc học tập tại Khoa Xâyd dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa.
 2. Tổ chức thực hiện: tổ xét học bổng khuyến học:
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 GVC.TS. Cao Văn Lâm

Phó trưởng khoa phụ trách

Chủ trì
2

ThS. Nguyễn Thanh Cường

Phó trưởng khoa

Thực hiện
3

GVC.NCS. Trần Thị Phương Anh

Chủ tịch Công đoàn, Thủ quỹ khoa

Thủ quỹ
4

TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giáo vụ khoa

Xét điểm
5

ThS. Lê Thị Ái Thi

Thư ký khoa

Hồ sơ
6

Đỗ Anh Vũ

Trợ giảng, Phó bí thư liên chi đoàn

Thông báo
 1. Đối tượng xét học bổng: Sinh viên chưa nhận học bổng nào trị giá trên 2triệu (cả bằng hiện vật) từ 7/2020 đến nay và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Gia đình có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn v.v… ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và học lực khá trở lên (định hướng sinh viên có điểm học tập từ 2.5 (thang 4) trở lên);
  • Sinh viên thuộc gia bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVIDthiên tai tại miền Trung và có học lực từ trung bình (khá) trở lên.
  • Sinh viên tự kê khai các minh chứng và chịu trách nhiệm về sự trung thực của hồ sơ xét học bổng, nếu sinh viên kê khai không đúng sẽ bị thu lại học bổng và xem xét xử lý theo quy định của Trường, Khoa.
 2. Hồ sơ: nộp hồ sơ online, tập hợp tất cả hồ sơ sau thành file pdf và kê khai thông tin theo đường dẫn sau: https://forms.gle/GEuNtrp1rziMxJjo8 (link kết quả).

Hồ sơ gồm có: (bản in nộp cho khoa khi nhận học bổng)

 • Đơn xin cấp học bổng khuyến học có ý kiến xác nhận của Giảng viên chủ nhiệm và Tập thể lớp sinh hoạt;
 • Minh chứng:
 • Đối tượng ở mục 3.1: Cần có các giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghè;
 • Đôi với các sinh viên thuộc mục 3.2 và 3.3: Cần có xác nhận của địa phương đối với gia đình bị thiên tai và tập thể lớp sinh hoạt ghi nhận.
 1. Thời gian:
  • Chia làm 2 đợt phát học bổng: đợt 1 trong Lễ đón Tân sinh viên (dự kiến 18-21h 4/11/2020) tại hội trường F; đợt 2: lễ 20/11, 8h00-10h00 tại Văn phòng khoa.
  • Thu hồ sơ online (xem mục 4. từ 25/10/2020 đến 01/11/2020, sau đó tiếp tục nhận để xét học bổng đợt 2 đến ngày 10/11/2020).
 2. Số lượng và mức học bổng, nguồn phát học bổng:
  • Số lượng, mức học bổng: 15-20 suất, tiền mặt từ 2,0 – 3,0 triệu đồng
  • Nguồn phát học bổng: Quỹ khuyến học của khoa; tiền còn lại khi phát động ủng hộ dịch COVID và tiền ủng hộ mới của Trung tâm, Doanh nghiệp, Cựu sinh viên.
 3. Tổ chức thực hiện:
  • Trưởng khoa chủ trì mời hồi đồng xét và tiến hành xét học bổng dựa theo hồ sơ nộp theo nguyên tắc ưu tiên theo tiêu chí cuộc họp xét đề ra.
  • Thông báo kết quả công khai trên website, fanpage của khoa trước 2 ngày so với lịch phát học bổng.

Người lập                                                         TM Ban chủ nhiệm khoa

   ThS. Nguyễn Thanh Cường                                         GVC.TS. Cao Văn Lâm

Văn bản đã được ký duyệt: 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more