28 C
Turan
HomeSinh viên khóa mới

Sinh viên khóa mới

Thông tin buổi tư vấn học tập cho Tân sinh viên khóa 2022

Ngày 22/12/2022, khoa Xây dựng Cầu đường tổ chức buổi cố vấn học tập nhằm hỗ trợ sinh viên năm được các thông tin quan trọng trong việc học tập, sinh hoạt tại Khoa. Buổi cố vấn học tập đã thực hiện các báo...

Thời khóa biểu và kế hoạch học tập khóa K21, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thoi-khoa-bieu-K21-khoa-XDCDTải xuống Ke-hoach-hoc-tap-K21-khoa-XDCDTải xuống Ban chủ nhiệm khoa

Webinar “Những điều cần biết khi học đại học tại trường ĐHBK”, (8/10/2021)

1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC WEBINAR: Thong-bao-trien-khai-Hoc-quy-che-1Tải xuống 2. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT: Chuong-trinh-2Tải xuống 3. ĐƯỜNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA TRÊN MS TEAMS: 3.1. Phiên toàn thể: Link đăng ký: https://teams.microsoft.com/registration/hAk1QvbQOEqXiqqE5JXkKQ,fV1r9aLFyEyEW37fX-nkyA,I0iFoIzNLEy2oViMk8A-xg,ULqOVVGEC062C63qAMy9Gw,MMQ8TQCYd0qGshEKe8u5Ig,KdeWjrTgHUyZCH8OM0QTew?mode=read&tenantId=42350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429 Link tham dự: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDczNTU5NzgtODkwMy00ZjgzLWI0NTUtMmRlODYzMmU5Mzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429%22%2c%22Oid%22%3a%2262cb5084-9294-4619-b5be-b2b091dfea10%22%7d 3.2. Phiên riêng cho các ngành: Ngành Kỹ thuật xây dựng...

Thông tin buổi tựu trường khoa XDCĐ đợt 2 (4/10/2021)

2021.Kehoach-Tuu-truong-Khoa-XDCD-Dot-2-2Tải xuống 1.     Đường dẫn tham gia các sự kiện: Cuộc họp 8h00 sáng 4/10/2021: LinkCuộc họp 14h00 chiều 4/10/2021:Link 2.     Thông tin liên hệ và hỗ trợ thực hiện các hoạt động: Link Group Teams Tân sinh viên khóa 2021 của Khoa: link;Dữ liệu liên quan đến...

TỔNG KẾT CUỘC THI – CẦU ĐƯỜNG NEWBIE CHALLENGE 2021, MÙA 1

Lời đầu tiên, LCĐ xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên tham gia dự khán cuộc thi. Vơi sự tham gia của gần 20 quý thầy cô và hơn 250 người dự...

Kế hoạch tựu trường khoa XDCĐ năm 2021-2022 (đợt 1)

Kế hoạch chung của khoa: 2021.Kehoach-Tuu-truong-Khoa-XDCD-Dot-1-1Tải xuống 2. Kế hoạch tựu trường chung của trường Đại học Bách khoa 30-8-Khai-mac-Tuu-Truong-2021-Chuong-trinh-1Tải xuống 3. Link chứa thông tin toàn bộ chuỗi sự kiện của trường: link Ban chủ nhiệm khoa