28 C
Turan
HomeSinh viên khóa mớiThông tin buổi tựu trường khoa XDCĐ đợt 2 (4/10/2021)

Thông tin buổi tựu trường khoa XDCĐ đợt 2 (4/10/2021)

1.     Đường dẫn tham gia các sự kiện:

 • Cuộc họp 8h00 sáng 4/10/2021: Link
 • Cuộc họp 14h00 chiều 4/10/2021:Link

2.     Thông tin liên hệ và hỗ trợ thực hiện các hoạt động:

 • Link Group Teams Tân sinh viên khóa 2021 của Khoa: link;
 • Dữ liệu liên quan đến chuỗi Tựu trường 2021: link;
 • Văn phòng khoa: A316, 0236 3841297; ThS. Lê Thị Ái Thi (0975 149369);
 • Ban chủ nhiệm khoa: GVC. ThS. Nguyễn Thanh Cường (0905 169915);
 • Giáo vụ khoa: GVC. TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến: (0977 523959)
 • Phó bí thư Liên chi đoàn: ThS. Đỗ Anh Vũ: (0987 472506);
 • Các Giảng viên chủ nhiệm:
  • Lớp 21X3: TS. Trần Đình Minh (0913 944135);
  • Lớp 21X3CLC: GVC. ThS. Trần Thị Phương Anh (0913 021434);
  • Lớp 21VLXD: TS. Nguyễn Minh Hải (0905 700034);
  • Lớp 21CSHT: TS. Phạm Ngọc Phương (0983 577027):

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more