35 C
Turan
HomeSinh viên khóa mớiThông tin buổi tư vấn học tập cho Tân sinh viên khóa...

Thông tin buổi tư vấn học tập cho Tân sinh viên khóa 2022

Ngày 22/12/2022, khoa Xây dựng Cầu đường tổ chức buổi cố vấn học tập nhằm hỗ trợ sinh viên năm được các thông tin quan trọng trong việc học tập, sinh hoạt tại Khoa. Buổi cố vấn học tập đã thực hiện các báo cáo và thảo luận như sau:

  • Giới thiệu khoa Xây dựng Cầu đường;
  • Giao tiếp giữa sinh viên với trường, khoa, bộ môn;
  • Hướng dẫn quy chế, thủ tục và cố vấn học tập;
  • Phương pháp học ngoại ngữ.

Các nội dung báo cáo và hình ảnh buổi tư vấn học tập này:

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more