27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụKế hoạch triển khai ĐATN HK 2 năm học 2015-2016

Kế hoạch triển khai ĐATN HK 2 năm học 2015-2016

Thông báo!

Anh chị em sinh viên hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm lưu ý kế hoạch làm ĐATN học kỳ 2 năm học 2015-2016

Trân trọng!

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more