28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênThông báo về việc thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi...

Thông báo về việc thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi olympic cơ học toàn quốc lần thứ XXVIII-2016

Nhằm tuyển chọn và thành lập đội tuyển của Nhà trường tham dự kỳ thi olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVIII-2016, các sinh viên có đam mê trong lĩnh vực cơ học đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức nâng cao và xét tuyển vào đội tuyển của trường như sau:

– Các môn dự tuyển: Cơ học kỹ thuật; Sức bền vật liệu; Nguyên lý máy; Chi tiết máy; Cơ học kết cấu; Cơ học đất; Thủy lực; Ứng dụng tin học trong cơ học.

– Thời gian đăng ký: từ ngày 13/01/2016 đến 26/02/2016 tại phòng CTSV

– Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức: từ ngày 01/03/2016 đến ngày 31/03/2016.

Tuyển chọn đội tuyển: từ ngày 26/03/2016 đến ngày 31/03/2016./.

 

latest articles

explore more