28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụKế hoạch triển khai thực tập công nhân - HK 2 -...

Kế hoạch triển khai thực tập công nhân – HK 2 – 2014-2015

Kính gửi các bạn sinh viên khóa 12 – Khoa XDCĐ

Giáo vụ khoa xin gửi thông báo về kế hoạch thực tập của khóa 12X3 như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more