30 C
Turan

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/nhcauz7o/public_html/wp-content/plugins/google-document-embedder/gviewer.php on line 230
HomeThông báo giáo vụTổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về lớp...

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về lớp học phần

Kể từ học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhà trường sẽ tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các lớp học phần.

Thông tin cụ thể mong các bạn lưu ý ở nội dung sau:

Download (PDF, Unknown)

latest articles

explore more