30 C
Turan

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/nhcauz7o/public_html/wp-content/plugins/google-document-embedder/gviewer.php on line 230
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênKế hoạch triển khai thực tập nhận thức khóa 11X3 kỳ 2...

Kế hoạch triển khai thực tập nhận thức khóa 11X3 kỳ 2 năm 2014-2015

Giáo vụ khoa thông báo đến Sinh viên khóa 11X3!

Các bạn sinh viên lưu ý kế hoạch triển khai thực tập nhận thức để triển khai.

Yêu cầu sinh viên phải có mặt đầy đủ trong tất cả thời gian trên!

Trân trọng!

Download (PDF, Unknown)

latest articles

explore more