23 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệSinh viên NCKHKết quả giải thưởng Loa thành 2013

Kết quả giải thưởng Loa thành 2013

Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng do Hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển chọn hàng năm và trao cho các đề án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc, nhằm mục đích động viên khuyến khích sinh viên học tập và say mê nghề nghiệp, khích lệ tìm tòi sáng tạo, qua đó phát hiện các tài năng trẻ.

Đây là giải thưởng có ý nghĩa ghi nhận những nỗ lực của sinh viên trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp trên những tiêu chí là sự sáng tạo, ứng dụng những khoa học kỹ thuật mới và công nghệ hiện đại vào trong đồ án tốt nghiệp.

Tính đến thời điểm này, Giải thưởng đã được tổ chức trao lần thứ 24, có ảnh hưởng sâu rộng đến tầng lớp sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Ngành kiến trúc – Xây dựng nói riêng từ khắp các trường Đại học trong cả nước.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more