30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụLễ kỷ niệm 20/11 trường Đại học Bách khoa

Lễ kỷ niệm 20/11 trường Đại học Bách khoa

Trường Đại học Bách khoa sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20/11 vào lúc 7h30 ngày 20/11/2013 tại Hội trường F. Theo thông báo của hiệu trưởng kính đề nghị các thầy cô sắp xếp tham dự đông đủ.

Sau kễ kỷ niệm của trường (từ 7h30 – 8h30) khoa sẽ tổ chức gặp mặt các thầy cô, đại diện các công ty, doanh nghiệp và cựu sinh viên vào lúc 8h30 cùng ngày.

TM. BCN Khoa
Nguyễn Hồng Hải

latest articles

explore more