28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngHọc bổng Excellence 2014 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Học bổng Excellence 2014 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình học bổng Excellence 2014, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam mời các giảng viên trẻ và sinh viên Việt Nam mong muốn theo học các chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các trường Đại học của Pháp gửi hồ sơ ứng viên tham gia chương trình học bổng này.

Các lĩnh vực ưu tiên là:

  • Khoa học cơ bản
  • Khoa học kỹ thuật (đào tạo kỹ sư)
  • Kinh tế, quản trị và quản lý
  • Luật và khoa học chính trị

Học bổng được cấp có thời gian:

  • 10 tháng cho chương trình Thạc sĩ
  • 36 tháng cho chương trình Tiến sĩ

Ứng viên sẽ được xét tuyển theo hồ sơ đăng ký, những ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ trải qua một cuộc phỏng vấn ở vòng tiếp theo.

Thời hạn nhận hồ sơ: ngày 10 tháng 1 năm 2014 (hạn chót)
Phỏng vấn ứng viên được quan vòng sơ tuyền: tháng 3 năm 2014
Thông báo kết quả: đầu tháng 4 năm 2014

Mọi chi tiết liên quan đến chương trình học bổng này được đăng tải trên trang web: http://www.ambafrance-vn.org/Programme-de-Bourses-d-Excellence,3444

latest articles

explore more