Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp của khóa 09X3,VLXD và các khóa khác

Thông báo:
Giáo vụ khoa xin thông báo lịch bảo vệ ĐATN của khóa 09X3 09VLXD và các khóa khác
 Thời gian bản vệ ĐATN: 11-14/06/2014.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)