27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo về việc đăng ký thông tin viết vào bằng tốt...

Thông báo về việc đăng ký thông tin viết vào bằng tốt nghiệp

Thông báo đối với sinh viện học theo hệ Niên chế và học theo hệ Vừa học vừa làm:
Trong đợt tốt nghiệp sắp tới, phòng đào tạo có triển khai cho sinh viên đang làm ĐATN và sinh viên đủ điều kêện tốt nghiệp đăng ký thông tin để viết vào bằng Tốt nghiệp. (đợt tháng 6/2014)
Nay Giáo vụ khoa thông báo đến sinh viên đang học theo 2 hệ trên lên VP khoa để đăng ký thông tin
Trân trọng
Giáo vụ khoa

latest articles

explore more