27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênNộp hồ sơ xét miễn giảm học phí

Nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí

Thông báo về việc nộp hồ sơ để xét miễn giảm học phí theo Nghị đinh 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

 

latest articles

explore more