35 C
Turan
HomeThông báo giáo vụQuy định đối với SV khi liên hệ công việc tại Khoa

Quy định đối với SV khi liên hệ công việc tại Khoa

QUY ĐỊNH CHUNG

 • Thời gian làm việc theo quy định của Trường: sáng 7h00 ¸11h30, chiều 13h00¸16h30.
 • Địa điểm tiếp sinh viên: Văn phòng Khoa ở cửa sau.
 • Sinh viên đến làm việc phải đúng trang phục học đường, nghiêm túc thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự.
 • Cần chuẩn bị kỹ trước nội dung cần làm việc để tiết kiệm thời gian.
 • Không sử dụng chất kích thích như bia, rượu… trước khi vào làm việc tại văn phòng Khoa.
 • Trong trường hợp đông sinh viên, cần thực hiện xếp hàng và chờ đến lượt.
 • Sinh viên làm danh sách thi phải làm thủ tục trước 2 ngày không kể ngày nghỉ.
 • Về điểm thi sinh viên xem trên website http://diemthi.cauduongbkdn.com, Khoa không trả điểm trực tiếp.
 • Các đơn phải lấy đúng mẫu trên website của Trường, nếu sai Khoa sẽ không tiếp nhận đơn.
 • Nếu có thắc mắc hay đề đạt gì lúc không có mặt Ban chủ nhiệm hay Giáo vụ khoa đề nghị Sinh viên ghi rõ vào sổ theo mẫu lập sẵn để trên bàn Giáo vụ.
 • Sinh viên có thể xem các thông tin thông báo hoặc thảo luận trên website của khoa http://cauduongbkdn.com.

LỊCH LÀM VIỆC

 • Ban chủ nhiệm Khoa tiếp sinh viên vào chiều thứ 2 hằng tuần từ 14h00 đến 16h00 tại phòng Trưởng Khoa.
 • Hằng tuần Giáo vụ khoa sẽ trực và giải quyết các công việc sau:
 • Chiều thứ 2 hằng tuần: Tư vấn, giải quyết các thắc mắc về học tập, điểm thi; lập danh sách thi
 • Chiều thứ 4 hằng tuần: Giải quyết các vấn đề về giao, nhận; công nhận tốt nghiệp, các vấn đề khác
 • Chiều thứ 6 hằng tuần: Giải quyết các vấn đề về lập danh sách thi, kế hoạch học tập, các vấn đề khác.
 • Các nội dung khác sinh viên có thể liên hệ trong giờ hành chính với Thư ký khoa.

ĐỊA CHỈ MỘT SỐ THẦY CÔ ĐỂ SINH VIÊN LIÊN HỆ KHI THỰC SỰ CẦN THIẾT

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT EMAIL
1 TS. Nguyễn Hồng Hải Trưởng Khoa 0918 326818 honghaidhbk@yahoo.com
2 ThS. Nguyễn Văn Mỹ Phó Trưởng Khoa 0903 509529 vanmybkdn@gmail.com
3 TS. Châu Trường Linh Phó Trưởng Khoa 0913 422267 lioa319@gmail.com
4 TS. Nguyễn Hồng Hải Trưởng bộ môn đường
5 ThS. Nguyễn Văn Mỹ Trưởng bộ môn cầu hầm
6 ThS. Lê Xuân Mai Trưởng bộ môn cơ sở kỹ thuật 0913 402569 lexuanmai_dhbk@yahoo.com.vn
7 ThS. Lê Xuân Chương Trưởng bộ môn vật liệu xây dựng 0935 727123 lxchuong_dn@yahoo.com‎
8 ThS. Phan Hoàng Nam Ban quản trị website của Khoa 0905934512 phanhoangnam@gmail.com
9 TS. Cao Văn Lâm Giáo vụ khoa 0905151785 caolamx3@gmail.com
10 CN. Đoàn Thị Thái Lan Thư ký khoa 05113841297

ĐỀ NGHỊ  SINH VIÊN NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN!

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 08  năm 2013

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Hồng Hải

latest articles

explore more