Quyết định công nhận điểm 10 với Sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh

Trường Đại học Bách khoa đã quyết định công nhận điểm 10 với Sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh, chi tiết trong file sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo Ban chủ nhiệm khoa