Kế hoạch thực hiện Luận văn K34 tại trường ĐHBK (có điều chỉnh)

Khoa thông báo lịch luận văn cao học khóa K34 tại trường Đại học Bách khoa. Lịch có điều chỉnh so với trước đây do trùng với kế hoạch coi thi Trung học phổ thông quốc gia. Lịch mới như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)