27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTB NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP XH,...

TB NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP XH, HỔ TRỢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20-21

Nhà trường thông báo nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hổ trợ học tập theo file đính kèm.

Các SV thuộc các đối tượng trong thông báo hoàn thiện hồ sơ và nộp về trường theo đúng quy định.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK

latest articles

explore more