26 C
Turan
HomeSinh viên khóa mớiTỔNG HỢP CÁC TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỐNG PHỤC VỤ HỌC TẬP,...

TỔNG HỢP CÁC TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỐNG PHỤC VỤ HỌC TẬP, SINH HOẠT SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

STT Tên trang thông tin Đường dẫn Ghi chú
1 Trường Đại học Bách khoa http://www.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK
2 Facebook trường ĐHBK https://www.facebook.com/bachkhoaDUT Trường ĐHBK
3 Hệ thống thông tin sinh viên ĐHBK http://sv.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK
4 Hệ thống đăng ký học ĐHBK http://dk2.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK
5 Hệ thống học tập trực tuyến LMS http://lms1.dut.udn.vn/ Trường ĐHBK
6 Facebook phòng Công tác sinh viên https://www.facebook.com/ctsvdhbkdhdn Trường ĐHBK
7 Khoa xây dựng Cầu đường https://cauduongbkdn.dut.udn.vn/vn/ Khoa XDCĐ
8 Facebook khoa Xây dựng Cầu đường https://www.facebook.com/cauduongbkdn Khoa XDCĐ
Facebook Liên chi đoàn khoa XDCĐ https://www.facebook.com/LCDKhoaXDCD Khoa XDCĐ
9 Facebook Bộ môn ngành Vật liệu Xây dựng https://www.facebook.com/KhoaCauduongBKDN Khoa XDCĐ
10 Facebook ngành Cơ sở hạ tầng Khoa XDCĐ

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more