28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo đăng ký tập huấn thi online (dành cho sinh viên)

Thông báo đăng ký tập huấn thi online (dành cho sinh viên)

Nhằm hỗ trợ kỹ năng cho các em sinh viên trong kỳ thi sắp tới theo hình thức online, khoa Xây dựng Cầu đường tổ chức tập huấn kỹ năng thi online qua hệ thống MS Teams. Thời gian ngày 25/07/2021.

Link đăng ký như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jYyiEOlI9XCDukY2yetTOaiQ8DhH9NTAG7WXejh9n6A/edit?usp=sharing

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more