24 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo đánh giá điểm rèn luyện HK1 năm học 2017-2018

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện HK1 năm học 2017-2018

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học ky 1 năm học 2017-2018 của phòng Công tác Sinh viên như sau (xem file):

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more