Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh thạc sĩ K41, đợt 1 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ K41 đợt 1 năm 2020, kế hoạch chi tiết theo file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK