23 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo Giáo vụ về đăng ký nguyện vọng làm ĐATN -...

Thông báo Giáo vụ về đăng ký nguyện vọng làm ĐATN – HK1/2017-2018

Giáo vụ khoa thông báo đến các Sinh viên có đăng ký học phần ĐATN khẩn trương đăng ký nguyện vọng làm ĐATN theo 1 trong các cách sau:

  • Đăng ký trực tiếp trên bản in tại VP khoa, chú ý phải ký tên vào bản in và trình giấy tờ tùy thân.
  • Gửi email cho Thầy Giáo vụ : vohailang@gmail.com, chú ý sử dụng email đã đăng ký trong trang thông tin cá nhân để đảm bảo sát thực. (xem file đính kèm):
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Yêu cầu:

  • Đăng ký nguyện vọng Cầu/Đường, riêng đối với khóa 2012 về sau nếu đã đăng ký trong lớp học phần tự chọn thì không cần đăng ký.
  • Đối với ngành Đường, sinh viên kết hợp đăng ký nhóm làm ĐATN 2 SV
  • Thời hạn: đến 11h thứ 2 ngày 21/8/2017.
  • Sinh viên không đăng ký KHoa sẽ tự phân công theo tình hình thực tế của khoa.

Giáo vụ khoa.

latest articles

explore more