30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo giáo vụ về Phân chuyên ngành Cầu - Đường khóa...

Thông báo giáo vụ về Phân chuyên ngành Cầu – Đường khóa 2015

Giáo vụ khoa gửi thông báo về việc phân chia chuyên ngành Đường ô tô, đường thành phố và chuyên ngành Cầu hầm đối với khóa 2015 ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông như sau:

  • Quy định của khoa về việc phần chia chuyên ngành;
  • Bảng đăng ký chuyên ngành;
  • Kết quả phân chia chuyên ngành sau cuộc họp ngày 28/11/2018.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo giáo vụ khoa

latest articles

explore more