28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách Giảng viên tại các hội đồng và lịch bảo vệ...

Danh sách Giảng viên tại các hội đồng và lịch bảo vệ ĐATN – HK1/2018-2019

Giáo vụ khoa thông báo danh sách các hội đồng bảo vệ và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1/2018-2019 như sau (file đính kèm):

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo GVK

latest articles

explore more