30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp trong học...

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp trong học kỳ 1 2018-2019

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên tốt nghiệp trong học kỳ 1 (đợt 1) năm học 2018-2019 như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo VPK

latest articles

explore more