28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo học bổng hằng năm của Cty bê tông DINCO

Thông báo học bổng hằng năm của Cty bê tông DINCO

Khoa thông báo chương trình học bổng hằng năm của Công ty Bêtông DINCO dành cho Sinh viên ngành VLXD. Nội dung chi tiết như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Đơn vị cấp học bổng thông báo thêm thời gian nhận và xét hồ sơ, phỏng vấn như sau:

  • Điều kiện nhận hồ sơ: điểm trung bình học bổng các học kỳ từ 7,0 trở lên (có thể có học phần <5 và có học kỳ không đủ số tín chỉ quy định). Đây là tiêu chí chính khi sắp xếp, xét học bổng.
  • Hạn cuối nộp hồ sơ lần 1 ngày 10/08/2019;
  • Trường hợp đến ngày 10/8 vẫn chưa đủ hồ sơ; khoa sẽ xem xét gia hạn và thay đổi điều kiện nhận hồ sơ; hạn mới đến ngày 19/8/2019;
  • Phỏng vấn từ 20/8/2019 đến 31/08/2019;

Theo Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more