28 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệHội nghị khoa học sinh viên lần thứ XVI

Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ XVI

Ban tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 16 thông báo và cập nhật thông tin hội nghị như sau:

1/ Chương trình tổng thể Hội nghị

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

2/ Chương trình báo cáo tại các tiểu ban (vòng 1)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

3/ Danh sách thành viên Ban tổ chức và thành viên các Tiểu ban

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo Ban tổ chức Hội nghị

latest articles

explore more