35 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênThông báo triển khai các đợt thực tập trong học kỳ học...

Thông báo triển khai các đợt thực tập trong học kỳ học kỳ 2 năm học 2018-2019

Khoa xây dựng cầu đường thông báo thông tin các đợt thực tập trong học kỳ học kỳ 2/18-19 như sau:

1/ Kế hoạch phổ biến thực tập:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

2/ Phân công thực tập (chuyên ngành đường ôtô, chuyên ngành Cầu và ngành VLXD các Bộ môn phụ trách sẽ thông báo riêng sau)

  • Phân công thực tập tốt nghiệp (chuyên ngành đường ôtô)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
  • Phân công thực tập công nhân (chuyên ngành đường ôtô)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

3/ Chương trình thực tập nhận thức và phân công đoàn thực tập

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more