Thông báo học bổng tài trợ của các doanh nghiệp dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/09/2015.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm).
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)