26 C
Turan

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/nhcauz7o/public_html/wp-content/plugins/google-document-embedder/gviewer.php on line 230
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo xét chọn học bổng Penguin 2015

Thông báo xét chọn học bổng Penguin 2015

Phòng Công tác sinh viên nhận được thông báo triển khai chương trình học bổng Penguin cho sinh viên từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 như sau:

– Số lượng: 05 suất
– Giá trị: 1200USD/1 suất
– Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/09/2015.

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Download (PDF, Unknown)

latest articles

explore more