THÔNG BÁO HỌC BỔNG VÌ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Chương trình học bổng do Tổ chức Trẻ em Việt Nam (COV) thành lập và phối hợp cùng với ĐHĐN triển khai xét, cấp học bổng cho sinh viên năm thứ 1 (khóa 2016-2021) có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

(Xem file đính kèm)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)