Thông báo mời dự Lễ 20/11 khoa Xây dựng cầu đường

Ban chủ nhiệm Khoa Xây dựng cầu đường kính mời Thầy Cô, Cán bộ đã và đang công tác tại Khoa Xây dựng cầu đường và Cựu Sinh viên, Học viên cao học của khoa về dự Lễ tọa đàm nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 .

(Nội dung chi tiết xin xem giấy mời)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Trân trọng!