Thông báo mời dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11