23 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệSinh viên NCKHThông báo mới Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 15...

Thông báo mới Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 15 năm 2018 khoa XDCĐ

  1. Hội nghị SV NCKH cấp khoa sẽ diễn ra và ngày 19,20/5/2018

Vòng 1: Sẽ có 3 tiểu ban: Cầu; Đường; vật liệu; chọn ra nhất nhì ba của từng tiểu ban- diễn ra vào ngày 19/5/18.

Vòng 2: Sẽ có 1 tiểu ban: XDCD; các đề tài nhất nhì và ba của các tiểu ban hôm trước sẽ báo báo ở tiểu ban này.  Chọn ra nhất nhì ba của tiểu ban- diễn ra vào ngày 20/5/18. Thành viên hội đồng của tiểu ban này sẽ là đa ngành (Cầu; đường; vật liệu; v..v). 3 Đề tài này sẽ được báo cáo ở hội nghị cấp trường.

  1. Các mốc thời gian cụ thể như sau (đã cố định không thể thay đổi): quý thầy cô đôn đúc chỉ bảo sinh viên để viết báo cáo cho định dạng chung của nhà trường quy định, bởi nếu sai thì sẽ ko được in vào kỷ yếu của hội nghị.
STT Nội dung Thời gian /

hạn cuối

Phụ trách chính; người nhận
1 Nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng việt và tiếng anh)

 

7/5/2018 Cao Văn Lâm

cvlam@dut.udn.vn

2 Nộp toàn văn bài báo 13/5/2018 Trần Trung Việt

trung-viet.tran@hotmail.com; Cao Văn Lâm

cvlam@dut.udn.vn

3 Review xong tên bài báo và tóm tắt 13/5/2018 Nguyễn Phước Quý Duy
4 Gửi bản cuối cùng đến nhà in 15/5/2018 Trần Trung Việt
  1. Form định dạng bài báo: (các file sau)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

4.Chương trình Hội nghị:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo BCN Khoa

latest articles

explore more