23 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo nộp đồ án tốt nghiệp 2017

Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp 2017

Sau các buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp căng thẳng và buổi Liên hoan ra trường hoành tráng. Khóa 2012 và các Sinh viên khóa trước làm đô án tốt nghiệp cùng K2012 thực hiện nộp lưu chiểu đồ án tốt nghiệp như thông báo sau:

  • Mỗi Sinh viên sẽ có 1 bộ đồ án tốt nghiệp có đầy đủ tờ giao nhiệm vụ, nhận xét hướng dẫn, phản biện, các bản vẽ và đĩa CD nộp về Trung tâm học liệu trường ĐHBK.
  • Khoa đã xếp lịch sáng thứ 3 ngày 6-5-2017 sinh viên tập trung ở các Bộ môn để nhận lại các tờ nhận xét HD, PB, dán vào Thuyết minh trước khi nộp.
  • (Ý kiến cá nhân) Đối với bộ ĐATN in thêm cho các Sinh viên làm nhóm, sinh viên nên làm đơn giản, chủ yếu đủ các yêu cầu về hình thức, in 2 mặt, đóng bìa mềm. Phần bản vẽ:  các bản vẽ riêng của SV thì lấy đúng còn các bản vẽ chung nên linh động để đỡ phải in lại nhiều.
  • Cần ký thêm các tờ giao nhiệm vụ, thuyết minh, bản vẽ, Sinh viên liên hệ các thầy cô để ký. Đầu tuần sau các thầy cô có lịch bảo vệ đồ án môn học như sau (SV có thể đến ký mà không cần gọi trước):

03-06-2017 4-09-27 CH

18814037_840298509456132_3187523205791719312_nNguyễn Thanh Cường – Theo thông tin Giáo vụ

latest articles

explore more