27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênTHỜI KHÓA BIỂU "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU NĂM...

THỜI KHÓA BIỂU “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU NĂM 2017-2018”

Thông báo:
“Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2017-2018″ như sau:
– Thời gian: từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017
– Địa điểm: Hội trường F, Hội trường A, Phòng F110 trường Đại học Bách khoa
– Đối tượng: Sinh viên các lớp khóa 2014, 2015, 2016
(Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more