THỜI KHÓA BIỂU “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU NĂM 2017-2018”

Thông báo:
“Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2017-2018″ như sau:
– Thời gian: từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017
– Địa điểm: Hội trường F, Hội trường A, Phòng F110 trường Đại học Bách khoa
– Đối tượng: Sinh viên các lớp khóa 2014, 2015, 2016
(Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)