28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo phỏng vấn tuyển nghiên cứu viên Thạc sĩ, Tiến sĩ...

Thông báo phỏng vấn tuyển nghiên cứu viên Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Đại học Feng Chia, Đài Loan.

Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo đến Sinh viên, học viên cao học, cựu Sinh viên, cựu học viên kế hoạch phỏng vấn tuyển nghiên cứu viên Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Đại học Feng Chia, Đài Loan như sau:
A/ Thời gian phỏng vấn: sau 14h00 ngày thứ Hai tuần sau (12/3) tại phòng khách khu A, tầng 1.
B/ Đối tượng phỏng vấn các ngành sau:
  1. Water Resources Engineering and Conservation
  2.  Civil Engineering
  3. Transportation Technology and Management
  4. Land Management, geodesy, servey
  5.  Urban Planning Spatial Information,
  6. GIS, Remote sensing
  7. Architecture
  8. IT and electrical
1.      Kỹ thuật  và bảo tồn tài nguyên nước,
2.      Xây dựng và thủy văn, xây dựng công trình
3.      Kỹ thuật và quản lý Giao thông vận tải
4.      Quản lý đất đai
5.      Quản lý đô thị và thông tin không gian
6.      GIS, Viễn thám, trắc địa
7.      Kiến trúc
8.      Công nghệ thông tin, kỹ thuật điện.
C/ Sinh viên đại học, cao học các ngành dự tuyển: Kỹ thuật và bảo tồn tài nguyên nước, Xây dựng và thủy văn, Xây dựng công trình, Kỹ thuật và quản lý Giao thông vận tải, Quản lý đất đai, Quản lý đô thị và thông tin không gian, GIS, Viễn thám, trắc địa, Kiến trúc, Công nghệ thông tin, kỹ thuật điện.
D/ Về ngoại ngữ: có chứng chỉ kèm theo khi phỏng vấn càng tốt, nếu không thì nộp bổ sung sau, họ chấp nhận cả TOEFL , IELTS , TOEIC

E/ Hồ sơ phỏng vấn cần chuẩn bị
– CV
– Bảng điểm, Bằng Đại học
– Chứng chỉ tiếng anh (TOEIC, IELTS, TOEFL,…) (có thể bổ sung sau)

Các ứng viên đăng ký tham gia buổi phỏng vấn online tại địa chỉ:
F/  Các thông tin cần thiết có thể liên hệ trực tiếp: cô Hoàng Thanh Vân, email van@gis.tw
G/ File đính kèm:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)
Theo Ban chủ nhiệm khoa.

latest articles

explore more