23 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, xét, cấp học bổng...

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, xét, cấp học bổng khuyến khích học tập HK1/2017-2018

Giáo vụ khoa thông báo đến sinh viên Thông báo của phòng Công tác Sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ, xét, cấp học bổng khuyến khích học tập HK1/2017-2018. Chi tiết xem file đính kèm:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo Giáo vụ khoa

latest articles

explore more