32 C
Turan

Thông báo sau bão Haiyan

Do bão Haiyan đã không còn ảnh hưởng lớn đến Đà Nẵng.
Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo thông báo:

  • Các hoạt động giảng dạy, học tập của Trường trở lại bình thường từ sáng Thứ HAI 11/11/2013;
  • Các buổi học trong 2 ngày thứ Bảy 09/11 và Chủ nhật 10/11 sẽ do các giảng viên và lớp đăng ký bù. Các buổi thi ngày thứ BẢY 09/11/2013 sẽ được PĐT sắp xếp lại.
  • Các buổi sinh hoạt sinh viên-công dân ngày Chủ nhật 10/11 sẽ được Phòng CTSV sắp lại lịch và thông báo sau.

latest articles

explore more