28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTriển khai NCKH sinh viên 2013-2014

Triển khai NCKH sinh viên 2013-2014

Các sinh viên có nguyện vọng tham gia nghiên cứu khoa học tiến hành chọn đề tài và đăng ký tại khoa.
Hạn chót nộp danh sách lên Phòng khoa học là 15/8/2013.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more