28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTriển khai cho SV khóa 2012 nhập thông tin trên website

Triển khai cho SV khóa 2012 nhập thông tin trên website

Các khoa kết hợp với Giáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp tiến hành cho sinh viên nhập liệu trên hệ thông theo công văn dưới đây.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more