Thông báo thay đổi thời gian thi đấu bóng chuyền

Theo Văn phòng Công đoàn trường, lịch thi đấu bóng chuyền như sau:

Thời gian bắt đầu thi đấu là 16h30′ vào các ngày: Thứ 6 (08/11/2013); Thứ 2 (11/11/2013); Thứ 4 (13/11/2013)

Lý do: tạo điều kiện cho các thầy cô tập văn nghệ chuẩn bị Hội thi văn hóa công sở.