Thông báo triệu tập sinh viên dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018

Trường Đại học Bách khoa thông báo triệu tập Sinh viên dự Lễ khai giảng năm học mới như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

(Theo Giáo vụ khoa)