28 C
Turan
HomeCựu sinh viênKhảo sát việc làm của cựu Sinh viên sau khi ra trường

Khảo sát việc làm của cựu Sinh viên sau khi ra trường

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời chuẩn bị đánh giá các Chương trình đào tạo của Khoa XDCĐ theo chuẩn Quốc tế. Ban Chủ nhiệm khoa đề nghị anh chị Kỹ sư đã học ở Khoa cung cấp các thông tin về việc làm theo đường dẫn (click here):

Cảm ơn và chúc anh chị nhiều thành công trong công việc!

(Theo BCN Khoa)

latest articles

explore more