Thông báo về chương trình giao lưu với thành phố Daegu – Hàn Quốc

Thông báo về chương trình giao lưu với thành phố Daegu – Hàn Quốc (nội dung chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm).

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Hạn cuối nộp hồ sơ của sinh viên đăng ký tham gia chương trình giao lưu với thành phố Daegu – Hàn Quốc là 16h ngày 14/03/2017 tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng A132)