28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTHÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN MINH CHỨNG CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN MINH CHỨNG CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN VÀ ĐƠN XIN XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

Phòng công tác sinh viên thông báo về việc tiếp nhận đơn xin xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với những sinh viên không đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016 (nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Sinh viên nộp bổ sung minh chứng cộng điểm ưu tiên và đơn xin xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016 về phòng Công tác sinh viên (A132) gặp CV. Đới Phương Thanh.

Thời gian tiếp nhận: từ ngày 29/8/2016 đến 15h00 ngày 8/9/2016.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

latest articles

explore more